"STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych".

Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań.

Niska emisja to nie tylko negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zawarte w produktach spalania tlenki węgla, siarki związku chloru, fluoru i metali ciężkich oraz kancerogenne, smołowe aerozole wywołują wiele schorzeń układów krążenia i oddechowego, alergie, migreny, bezsenność, podnoszą ryzyko zachorowania na nowotwory. Aby uświadomić społeczeństwu jak ważne jest przeciwdziałanie niskiej emisji, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty rozpoczął realizację projektu edukacyjnego „STOP niskiej emisji”. Celem projektu jest również wskazanie alternatywnych, ekologicznych sposób ogrzewania domów, poprzez zastosowanie m.in. źródeł energii odnawialnej.

Udział w projekcie biorą szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu 16 województw. W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne, 4 – dniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu dla 30 szkół zlokalizowanych na terenie całej Polski. Ogółem w warsztatach weźmie udział 1320 uczniów. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również przeszkolenie 100 nauczycieli, wychowawców świetlic i animatorów zajęć dla dzieci z metod aktywnej edukacji ekologicznej.

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku i będzie realizowana do marca 2015 roku.

Projekt otrzymał dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino

Tel./fax. 94 311 72 47, 94 311 71 16

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

www.parseta.org.pl

Jesteś 30.325 odwiedzającym.