Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zrzesza 22 gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Podstawowym działaniem Związku jest wspólne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska oraz wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego przy zachowaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych.

Związek skupia swoje działania na ukierunkowywaniu rozwoju gospodarczego regionu, wymianie doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska, rozwoju infrastruktury turystycznej, komunikacyjnej, informatycznej, gospodarczej oraz rozwój energii niekonwencjonalnej i odnawialnej, a także szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Związek posiada duże doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu projektami i efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne od 1992 r. ZMiGDP realizował projekty między innymi z zakresu ochrony wód, edukacji ekologicznej, turystyki, informatyzacji, rozwoju zasobów ludzkich. 

Przez ponad 20 lat swojej działalności, Związek pozyskał ponad 1,2 mld zł. dotacji ze środków zewnętrznych.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino

Tel./fax. 94 311 72 47, 94 311 71 16

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

www.parseta.org.pl

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Ośrodek Edukacji Ekologicznej powstał w 2004 r. dzięki środkom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Funduszu Phare. Statutową działalnością Ośrodka jest edukacja ekologiczna oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego przy zachowaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych, także propagowanie edukacji ekologicznej i działań na rzecz środowiska, demonstracja przyjaznych środowisku technologii.

Ośrodek położony jest w miejscowości Lipie w granicach Pojezierza Zachodniopomorskiego na wysoczyźnie morenowej, u stóp której płynie rzeka Mogilica. Teren ukształtowany przez lodowiec przypomina górski pejzaż.

Ośrodek to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, na którym ulokowane są pokoje noclegowe dla 48 osób. Ośrodek dysponuje na parterze salą wykładowo-projekcyjną na  

60 miejsc, wyposażoną w sprzęt multimedialny do prowadzenia wykładów, prelekcji i spotkań o tematyce leśno-ekologicznej. Tam znajduje się również laboratorium biologiczno-chemiczne, sala bioróżnorodności i sala komputerowa.  

Ośrodek jest miejscem idealnym dla szkół. Tu prowadzone są spotkania, warsztaty, wycieczki i zielone szkoły, podczas których zarówno dzieci jak i młodzież mogą poznać piękno przyrody. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych edukatorów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Lipie 16

78-331 Rąbino

Tel./fax. 94 364 38 07

e-mail: ekologia.lipie@lipie.org.pl

www.lipie.org.pl

 

Jesteś 30.322 odwiedzającym.