Uczestnikami warsztatów edukacji ekologicznej dla dorosłych byli nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli.

W dniach od 13 do 15 marca 2014 r. nauczyciele i dyrektorzy jednostek oświatowych z gminy Karlino wzięli udział w warsztatach edukacji ekologicznej dla dorosłych, które odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Warsztaty realizowane były w ramach projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z aktywnymi metodami edukacji ekologicznej w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z niskiej emisji.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

  • wprowadzenie do edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży.
  • klasyfikację i dobór metod nauczania w zależności od celów dydaktycznych.
  • planowanie zajęć proekologicznych oraz organizowanie warsztatów pracy dla dzieci i młodzieży. Zasady prowadzenia zajęć aktywizujących zgodnie z międzynarodową metodologią edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży.
  • aktywne metody edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z niskiej emisji.
  • rola edukatora w pracy grupowej dzieci i młodzieży.
  • efektywne wykorzystanie potencjału dziecka.

Podczas trwania warsztatów stosowanymi metodami pracy były: praca z całą grupą, praca w grupach oraz praca indywidualna. Stosowano również metody aktywizujące, wyzwalające kreatywność.

Podczas warsztatów podjęto się próby zaplanowania zajęć proekologicznych prowadzonych w formie laboratoryjnej skupionej wokół obszaru przeciwdziałania niskiej emisji.

Uczestników inspirowano do kreatywności w planowaniu zajęć edukacyjnych oraz w oparciu o pracę metodami warsztatowymi wypracowano zasady dobrego scenariusza zajęć o tematyce niskiej emisji.

Wszyscy uczestnicy warsztatów zadeklarowani chęć wzięcia udziału w konkursie „Niska emisja – w środowisku lokalnym”.

Jesteś 30.330 odwiedzającym.